Tīnūžu sākumskola · 2020. gada 21. September

11.09.2020. 4.klase iepazina dabu un tās piedāvātās iespējas pasākumā “Meža zinības zilajos kalnos”.

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf