Tīnūžu sākumskola · 2023. gada 10. February

15.februārī notiks izglītojoša lekcija 1.-6.klašu skolēniem.

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf