Tīnūžu sākumskola · 2020. gada 21. September

5. un 6.klases skolēni piedalās militāri patriotiskajā pārgājienā Ogres Zilajos kalnos.

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf