Džimbas 9 soļu drošības programmas nodarbības pirmsskolas izglītības grupiņā “Zeltstarītes”

Ir noslēgušās Džimbas 9 soļu drošības programmas nodarbības pirmsskolas izglītības grupiņā “Zeltstarītes”

Džimbas 9 soļu drošības programma ir deviņu nodarbību programma, kas paredzēta bērniem vecumā no četriem līdz astoņiem gadiem. Tās mērķis ir, izglītojot pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus un viņu vecākus, mazināt vardarbības risku šo bērnu dzīvē. Kopš 2009. gada šo programmu īsteno īpaši sagatavoti nodarbību vadītāji – Džimbas drošības aģenti, kas darbojas ar interaktīvām metodēm, sarežģītas un mulsinošas lietas, pasniedzot caur mūziku, rotaļām, filmiņām un lomu spēlēm.

 

No 2018.gada oktobra arī Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes Tīnūžu sākumskola grupiņas “Zeltstarītes” izglītojamie apguva Džimbas 9 soļu drošības programmu un papildināja savas zināšanas par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem. 2018.gada 13.decembrī Džimbas drošības apliecības saņēma astoņi pirmsskolas grupiņas ”Zeltstarītes” izglītojamie.

Programmas noslēgumā, veicot atkārtotu bērnu anketēšanu un programmas īstenošanas izvērtēšanu, Džimbas skolotāja ir patiesi priecīga, ka programma ir mainījusi bērnu izpratni par personisko drošību un ka bērni zina, kā rīkoties dažādās dzīves situācijās.

Paldies bērnu vecākiem par atbalstu, iesaistīšanos noteikumu apgūšanā un mājasdarbu izpildē!

Paldies grupiņas “Zeltstarītes” audzinātājām un auklītei par atbalstu nodarbību organizēšanā!

 

Džimbas drošības aģents Ineta Seile