“Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros, tika īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.
Priecājamies par izglītojamo skaistajiem darbiem un iegūtajām vietām!