6. februārī, Tīnūžu sākumskolā, pie 4. klases izglītojamajiem viesosies brīvprātīgais jaunietis no Ukrainas, kurš veic brīvprātīgo darbu Ikšķiles novada

6. februārī, Tīnūžu sākumskolā, pie 4. klases izglītojamajiem viesosies brīvprātīgais jaunietis no Ukrainas, kurš veic brīvprātīgo darbu Ikšķiles novada Jauniešu telpā. Viesošanās reizē jaunietis dalīsies informācijā par Ukrainas tradīcijām un kultūru arī ar Tīnūžu sākumskolas izglītojamajiem ne tikai stāstot par Ukrainu, bet arī degustējot, Ukrainas ēdienu un mācoties kopīgu tradicionālo ukraiņu deju.

 

Brīvprātīgais darbs – veids, kā kļūt aktīvam, uzlabojot kompetences, līdzdarbojoties un veiksmīgāk iekļaujoties darba tirgū.

Projekts “Vienots atbalstam” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācijas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbilstību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.