Zeltstarīšu bērnu veidots, izlolots un vadīts projekts divu nedēļu garumā! Fotoreportāža no darbu plānošanas līdz pat kino seansam! Tas, cik radoši, burvīgi, krāsaini un jautri mums veicās, varat apskatīt paši!

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf

Author