Sun. Sep 27th, 2020

JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR PIRMSSKOLU DARBĪBU PĒC 12.05.2020.

Ikšķiles novada pašvaldībā ir saņemta virkne jautājumu par pirmsskolas darbību pēc šī gada 12. maija.  Publicējam Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) ekspertes sociālekonomiskajos jautājumos Andas Grīnfeldes apkopotās atbildes uz populārākajiem jautājumiem, kas veidotas konsultējoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas ekspertiem. 

Pēc valdības lēmuma mīkstināt Covid-19 ierobežošanai noteiktos drošības pasākumus, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) saņem daudzu pedagogu jautājumus par to, kā turpmāk tiks organizēts darbs pirmsskolā. LIZDA eksperte sociālekonomiskajos jautājumos Anda Grīnfelde, konsultējoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas ekspertiem, apkopojusi atbildes uz populārākajiem jautājumiem.

Vai visi bērni var apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes (PII), bērnudārzi atsāk darbu bez ierobežojuma,  nevis dežūrgrupās?

atbilde: Nē, nevar, dežūrgrupas apmeklē tikai tie, kuriem tiešām bērnus citur nav kur atstāt. Ministru kabineta rīkojums Nr. 103, grozījumi uz 12.05.2020.: 4.2. pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs.

Vai uz PII tiek aicināti tikai bērni, kuri septembrī uzsāks skolas gaitas, vai arī 5 gadnieki un 6 gadnieki kuri ar septembri turpinās mācības PII pēdējo gadu un uz skolu vēl neies?

atbilde: Ministru kabineta rīkojums Nr.103 (turpmāk – Rīkojums), grozījumi uz 12.05.2020.: 4.3.3. atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam. Dibinātājs nodrošina bērna likumiskā pārstāvja informēšanu par pieņemto lēmumu. Dibinātājs nodrošina mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi. Vēršu uzmanību, ka obligātais izglītības vecums ir no 5 gadiem.

Vai nav nekādu papildnosacījumu? Vai šiem vecākiem nebūs jāraksta apliecinājumi, ka nav citas iespējas nodrošināt bērna pieskatīšanu un, ka nav saskarsme ar covid slimniekiem?

atbilde: Ar 12.05.2020. stājas spēkā Rīkojuma grozījumu 4.2. punkts: 4.2. pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs.

Rīkojuma 4.2. punkts spēkā līdz 11.05.2020.: 4.2. pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu vecākiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs.

Vai vecāki, kuri šobrīd nav darba saistībās piemēram ir dekrēta atvaļinājumā vai bezdarbniekos arī var vest jebkura vecuma bērnus uz pirmsskolas iestādi?

atbilde:  ārkārtējā situācija pagarināta līdz 09.06.2020., ja zināms, ka vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, iestādei ir tiesības ziņot pašvaldībai, lai kopīgi risinātu situāciju.

Kā ar bērnu skaita ierobežošanu vienā grupā?

atbilde: tonosaka PII dibinātājs.

Ja, piemēram,  grupā ir 18 topošie skolnieki un visi apmeklēs PII, vai tas ir pieļaujams? Pirmsskolas telpās nav pilnīgi nekāda iespēja nodrošināt distanci starp bērniem.

atbilde: Regulāri jāaktualizē drošības un higiēnas prasības, jāievēro epidemiologu norādījumi, bērnu skaits grupā jāsaskaņo ar dibinātāju.

Kā plānots organizēt nodrošinājumu ar aizsarglīdzekļiem un sejas maskām/respiratoriem?

atbilde: To nosaka PII dibinātājs un iestādes vadītājs.