Tue. Apr 13th, 2021

Kārtība, kādā Ikšķiles novada pašvaldības vispārējā izglītības iestādē Tīnūžu sākumskola tiek organizēts izglītības process un tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.