Sun. Sep 27th, 2020

Kārtība, kādā Ikšķiles novada pašvaldības vispārējā izglītības iestādē Tīnūžu sākumskola tiek organizēts izglītības process un tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.