Sat. Jul 24th, 2021

Par skolu

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola

Skolas vadība:

Direktore : Zane Āboliņa

Skolas administrācija:

Direktora vietniece : Oksana Grimaļuka – Nazarova

Saimniecības vadītājs : Raimonds Slisis

Skolas vīzija: