Mon. Oct 21st, 2019

Kontakti

Adrese:  “Kalnliepas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV – 5015, Latvija
e-pasts – tinuzupsk@ikskile.lv

Papildus informāciju ir iespējams uzzināt pa tālruņiem:

Krustiņa Lāsma – lietvede   

Tālrunis : 65068802

E-pasts : tinuzusakumskola@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks : 

Pirmdienās: 8.30 – 12.00

Otrdienās: 12.30 – 16.00

Trešdienās: 8.30 – 12.00  

Ceturtdienās: 8.30 – 12.00

Piektdienās: 8.30 – 12.00

 Dežurante  

Tālrunis : 65068985, 28345431

 

 

 

Skolas rekvizīti

Saņēmējs

Tīnūžu sakumskola, “Kalnliepas”, Tīnūži, Ikšķiles novads, LV 5015

Maksātājs:

Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu iela 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV 5052

nod. maks. reģ. Nr.90000013714

SEB banka,

konts Nr. LV16 UNLA 0033300130005,

kods Nr. UNLALV2X