Thu. Aug 22nd, 2019

Atbalsta personāls

Izglītības psihologs  Inese Platpīre

Tālrunis :  65068802

E-pasts : inese.platpire@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :

  • Pirmdienās no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00;
  • Trešdiena no plkst. 08.00 līdz plkst. 10.00.

 

Sociālais pedagogs  Kristīne Lamstere

Tālrunis : 65068802

E-pasts : kristine.lamstere@ikskile.lv

 

Skolotāja logopēds  Iveta Šteinberga

Tālrunis : 65068802

E-pasts : ivetaskl@inbox.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :  

  • Trešdienās no plkst.8.00 līdz plkst.09.00

 

Skolas māsa  Melita Pricīte

Tālrunis : 65068802

E-pasts : mpricite@inbox.lv

 

Speciālais pedagogs  Iluta Nukša

Tālrunis : 65068802

Apmeklētāju pieņemšanas laiks : 

  • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 
  • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

 

Speciālais pedagogs  Elga Silvija Kalēja

Tālrunis : 65068802

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :      

  • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 
  • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

 

Skolotāja logopēds Sintija Šleinus

Tālrunis : 65068802

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :      

  • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00 (Muižiņā)
  • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00