Sun. Dec 8th, 2019

Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

Vadītāja:

  1. klases izglītojamā Marta Klinta Riemere

Vadītājas vietniece:

  1. klases izglītojamā Katrīna Stromidlo

Locekļi:

1.klases izglītojamais Tomass Markuss Ozols

2.a klases izglītojamā Inita Katrīna Ozolniece

2.b klases izglītojamais Martins Aprāns

3.klases izglītojamais Valters Krauze

4.klases izglītojamais Anete Ance Auziņa

5.klases izglītojamā Samanta Dombrovska

6.klases izglītojamais Pauls Aprāns

7.klases izglītojamais Artis Latišs