Fri. Aug 14th, 2020

Atbalsta komanda

Atbalsta_komandas_reglaments 25.03.2019. 

Atbalsta komandas vadītāja Skolas psihologs  – Inese Platpīre

Sociālais pedagogs – Kristīne Lamstere

Skolas logopēds – Iveta Šteinberga

 Skolas logopēds pirmsskolā – Laila Krievāne

Speciālais pedagogs skolā – Iluta Nukša

Speciālais pedagogs pirmsskolā – Ieva Finka

Pedagoga palīgs – Elga Silvija Kalēja