Wed. Sep 18th, 2019

Atbalsta komanda

Atbalsta komandas darbības reglaments

Atbalsta komandas vadītāja Skolas psihologs  – Inese Platpīre


Direktora p.i. – Juris Saratovs

Sociālais pedagogs – Agnese Birkenfelde

Skolas logopēds – Iveta Šteinberga

Skolas māsa – Melita Pricīte

Pedagoga palīgs – Ināra Strazdiņa