Thu. Aug 22nd, 2019

Pedagogi

Eglīte Edīte – mūzikas skolotāja

Jonase Sigita – vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Kalēja Elga Silvija – speciālās izglītības skolotāja

Baltkāje Irita – sākumskolas skolotāja

Judīte Saliņa – sākumskolas skolotāja

Migleniece Anita – dabaszinības skolotāja, bibliotekāre

Nukša Iluta – speciālās izglītības skolotāja

Sidorova Valda – sākumskolas skolotāja

Staltmane – Vekša Aiga  – sākumskolas skolotāja

Šibajevs Aivis – angļu valodas skolotājs

Trencis Kaspars – mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Pauriņa Dace – sporta skolotāja

Andersone Zita – sākumskolas skolotāja

Kuģe Madara – sākumskolas skolotāja

Liepiņa Ginta – Latvijas vēstures, pasaules vēstures skolotāja

Grimaļuka – Nazarova  Oksana –  informātikas skolotāja

Morozova Inese – pirmsskolas izglītības skolotāja

Ostapenko Irina – pirmsskolas izglītības skolotāja

Grunte Dace – pirmsskolas izglītības skolotāja

Zvejniece Iveta – pirmsskolas izglītības skolotāja

Dāle Laura – pirmsskolas izglītības skolotāja

Grebzde Vita- pirmsskolas izglītības skolotāja

Šmite Laura- pirmsskolas izglītības skolotāja

Andersone Ingūna – pirmsskolas izglītības skolotāja

Augustova Dana – pirmsskolas izglītības skolotāja

Grauze Ilze – pirmsskolas izglītības skolotāja

Golubeva Alla – pirmsskolas izglītības skolotāja

Saleniece Katrīna – pirmsskolas izglītības skolotāja