Klašu audzinātāji

Zita Andersone – 1.klases audzinātāja 

Madara Kuģe  – 2.klases audzinātāja

Aiga Stalkmane Vekša – 3.klases audzinātāja

Valda Sidorova – 4.klases audzinātāja

Irita Baltkāje – 5.klases audzinātāja

Sigita Jonase – 6.klases audzinātāja