Thu. Jul 2nd, 2020

ZINĪBU DIENA

Kad vasaras saule vairs nespīd tik spoži, mēs zinām, ir pienācis rudens. Kad būvdarbu putekļi ir nosēdušies, mēs zinām, ka ir laiks pirmo reizi vērt vaļā Tīnūžu sākumskolas durvis. Skolas durvis, kurā jautri čalos sešu klašu skolēni, divas bērnudārza grupiņas – Zeltstarītes un Saulessveces, kā arī „Muižiņas” ēkā četras bērnudārza grupiņas – Pulkstenītes, Dzirkstelītes, Ilzītes un Cigoriņi, kopā 167 izglītojamie.

Durvis Tīnūžu sākumskola šajā mācību gadā vēra vaļā 3. septembrī, kad uz kopīgu jaunā mācību gada iezvanīšanu Tīnūžu tautas namā ieradās izglītojamie ar vecākiem.  Pirmo grāmatu saņēma 11 pirmās klases skolēni un līdz ar pirmā zvana ieskandināšanu tika atklātas arī jaunās skolas un bērnudārza ēku plāksnes.

Lai mums visiem enerģisks, pozitīvs un jaunām zināšanām piepildīts šis mācību gads.