Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros, mācību procesā tiek izmantotas dažādas animācijas filmas, kas veicina skolēnu iesaisti, interesi un dažādo mācību vidi.