Fri. Oct 30th, 2020

Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros, mācību procesā tiek izmantotas dažādas animācijas filmas.

Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros, mācību procesā tiek izmantotas dažādas animācijas filmas, kas veicina skolēnu iesaisti, interesi un dažādo mācību vidi.