Tue. Aug 20th, 2019

Mana vaļasprieku pasaule     Tā tika nosaukta 30. marta pēcpusdiena Tīnūžu pamatskolā .     Vaļasprieks jeb hobijs (hobby angļu val.)...

Tīnūžu pamatskolai – 22 Saulainā 27. marta rītā Tīnūžu pamatskolas izglītojamie, darbinieki, viesi un pašvaldības pārstāvji pulcējās sporta zālē, lai...

Šā gada 10. martā Tīnūžu pamatskolā svešvalodu nedēļas ietvaros krievu valodas stundā 9. klasē norisinājās disputs “Veselīgs dzīvesveids”. Kopā apspriedāmies...