Tīnūžu sākumskola / Tīnūžu sākumskola · 2020. gada 4. December

AICINĀJUMS BĒRNUDĀRZU AUDZĒKŅU VECĀKIEM

Vispārējo izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā ir izstrādāti vairāki mācību procesa modeļi, kas paredz gan klātienes, gan attālinātās mācības, taču pirmsskolā šādu iespēju nav. Turklāt saslimstības gadījumi ar Covid-19 pieaug gan bērnu, gan skolotāju vidū.

Ikšķiles novada pašvaldība sadarbībā ar vecāku padomju pārstāvjiem aicina vecākus izvērtēt iespējas un paturēt pirmsskolas vecuma bērnu mājās, lai pasargātu gan mazos, gan skolotājus šajā sarežģītajā laikā. Aicinājums ir aktuāls laika periodam, kamēr valstī ir noteikts ārkārtas stāvoklis, šobrīd – līdz 11.janvārim.

Informējam, ka par bērnu iestādes apmeklējumu – pieteiktais laika periods tiks atzīmēts kā attaisnoti kavēts. Vecāki tiek aicināti informēt izglītības iestādi par laika periodu, kurā bērns neapmeklēs attiecīgo pirmsskolas izglītības iestādi.

Tie, kuri būs informējuši izglītības iestādi par brīvprātīgo lēmumu, saņems metodiskos materiālus un atbalstu bērna izglītošanai mājas apstākļos. Jau tagad ir virkne vecāku, kuru bērni bērnudārzu neapmeklē, taču nodrošina mācību procesu ārpus izglītības iestādes.

Paldies ikvienam, kas iesaistās un atbalsta kopīgos pasākumus, vīrusa ierobežošanai! Ceram un vēlam, lai pēc iespējas plašākam Ikšķiles novadnieku pulkam ir gaiši un priecīgi Ziemassvētki! 

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf