“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

Projekta “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” ietvaros 2019.gada 26.aprīlī Tīnūžu sākumskolas 36 skolēnu grupa apmeklēja Zinātkāres centru ZINOO Cēsīs. 

Sākumā skolēni iepazinās ar centra ekspozīciju un piedāvātajām iespējām.

Darbinieces interesanti un uzskatāmi parādīja, kā ar rotaļu un dažādu interesantu aktivitāšu palīdzību var apgūt matemātiku, fizikas un ķīmijas likumus-mācīties matemātiku lēkājot,izprast gravitācijas un berzes procesus šūpojoties.

Notika divas grupu nodarbības.

Zēnus vairāk ieinteresēja gaisa raķetes, šeit bija iespēja gūt priekšstatu par raķešu darbības principiem, to vēsturi. Skolēni izgatavoja katrs savu raķeti un sacentās lidojuma augstumā un precizitātē. Tie, kuri neuzlidināja savas raķetes uz centra jumta, varēja tās ņemt līdzi.

2.grupa radošajā darbnīcā strādāja ar ,, gudro plastilīnu” – pārbaudot vielu reakcijas, gatavoja katrs savu plastilīnu un saprata, ka ķīmija ir interesanta un aizraujoša.

Skolēni centrā pavadīja 3 stundas, izmēģināja dažādus eksponātus-kustošās kāpnes, kur mācījās līdzsvara darbības likumus,velotrenažieri, kas parādīja kaloriju dedzināšanas laiku un ātrumu, iepazina cilvēka iekšējos orgānus, spēlēja dažādas attīstošas spēles.

Šī ekskursija visiem šķita interesanta un bija vērtīga, tika vizualizētas jau iegūtās zināšanas un izraisīta interese par vēl nezināmo.

Liels paldies skolotājām Zitai Andersone, Elgai Silvijai Kalēja un Valdai Sidorovai par atbalstu ekskursijas laikā!