Tīnūžu sākumskola · 2023. gada 2. March

Grupas “Liepas” bērni pētīja saules sistēmu.

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf