Tīnūžu sākumskola / Tīnūžu sākumskola · 2021. gada 15. January

Grupiņas “Liepas” bērni izbaudīja ziemas priekus! Pateicoties vecāku atsaucībai, bērni tika nodrošināti ar dažādu inventāru! Lielu prieku radīja silta tēja, maizītes un cepumi!

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf