Tīnūžu sākumskola · 2021. gada 28. January

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola aicina pieteikt topošos 1. klases skolēnus.

Tīnūžu sākumskola bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2021./2022. mācību gadam noteikta no 01.02.2021. līdz 31.05.2021

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

  • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu un izglītojamā kartīti (veidlapas skolas lietvedībā);
  • iesniedz bērna fotogrāfiju (3×4, skolēna apliecībai);
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Līdz 01.09.2021. skolas lietvedībā jāiesniedz:

  • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa,) ar ģimenes ārsta slēdzienu.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā iesniegumus sūtīt elektroniski uz e-pastu: tinuzusakumskola@ikskile.lv

Formas aizpildīšanai: Word Formāts

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf