Tīnūžu sākumskola · 2021. gada 8. September

Izglītojamo ēdināšanas pabalsta piešķiršanas kārtība apvienotajā Ogres novadā

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf