Klašu audzinātāji

Inese Morozova / Betija Ane  – Pīlādži

Laura Dāle / Vita Grebzde – Ozoli

Dace Grunte / Līga Gavilovsa – Lazdas

Ingūna Andersone / Laura Šmite – Kastaņi

Ilze Grauze /  Katrīna Saleniece – Kļavas

Dana Lidžus / Maija Bildere  – Liepas

Lauma Ozola  – 2.klases audzinātāja

Valda Sidorova – 3.klases audzinātāja

Zita Andersone  – 1.klases audzinātāja

Judīte Saliņa – 5.klases audzinātāja

Brigita Habeka – 6.klases audzinātāja

Dace Pauriņa – 4.klases audzinātāja