Atbalsta komanda

Atbalsta_komandas_reglaments. 

Atbalsta komandas vadītāja Skolas psihologs  – Inese Platpīre

Sociālais pedagogs – Arta Zverova

Skolas logopēds – Iveta Šteinberga

Logopēds pirmsskolā – Laila Krievāne

Speciālais pedagogs skolā – Iluta Nukša

Speciālais pedagogs pirmsskolā – Ieva Finka

Pedagoga palīgs – Elga Silvija Kalēja

Pedagoga palīgs – Lauma Ozola