Skolas administrācija

Direktora vietniece  Oksana Grimaļuka – Nazarova

 

Tālrunis : 26536994

E-pasts : oksana.grimaluka.nazarova@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks : iepriekš piesakoties pa tālruni

 

Saimniecības vadītājs     Raimonds Slisis

 

Tālrunis : 26543295

E-pasts : raimonds.slisis@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks : iepriekš piesakoties pa tālruni