Skolas vadība

Direktore   Zane Āboliņa

Tālrunis : 29947407

E-pasts : zane.abolina@tinuzusakumskola.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks : iepriekš piesakoties pa tālruni