Tīnūžu sākumskola · 2023. gada 15. February

Ogres novada pašvaldības policijas pārstāves izglītojoša lekcija 2. un 3.klases skolēniem.

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf