Tīnūžu sākumskola · 2021. gada 19. January

SARGĀJAM BĒRNUS – PALIEKAM MĀJĀS

kids

Neskatoties uz virkni ieviestajiem drošības pasākumiem, Ikšķiles novadā saslimstības gadījumi ar Covid-19 pieaug gan bērnu, gan pieaugušo vidū. Diemžēl slimības izplatība skārusi Tīnūžu sākumskolu.  

Konstatējot pedagogu saslimšanas gadījumus, skolas vadība rīkojās ātri un atbildīgi – tika slēgta pirmsskola. Visas Tīnūžu sākumskolas pirmsskolas grupas līdz 29. janvārim atrodas karantīnā. Mācību iestādē bērni varēs atgriezties  tikai ar ģimenes ārsta izziņu par atbilstošu veselības stāvokli. Vecākiem šajā laikā ir iespēja saņemt darba nespējas lapu.

Ikšķiles novada pašvaldība atkārtoti aicina vecākus izvērtēt iespējas un paturēt pirmsskolas vecuma bērnu mājās, lai pasargātu gan mazos, gan skolotājus šajā sarežģītajā laikā. Aicinājums ir aktuāls laika periodam, kamēr valstī ir noteikts ārkārtas stāvoklis, šobrīd – līdz 7.februārim.

Informējam, ka par bērnu iestādes apmeklējumu – pieteiktais laika periods tiks atzīmēts kā attaisnoti kavēts. Vecāki tiek aicināti informēt izglītības iestādi par laika periodu, kurā bērns neapmeklēs attiecīgo pirmsskolas izglītības iestādi.

Tie, kuri būs informējuši izglītības iestādi par brīvprātīgo lēmumu, saņems metodiskos materiālus un atbalstu bērna izglītošanai mājas apstākļos. Jau tagad ir virkne vecāku, kuru bērni bērnudārzu neapmeklē, taču nodrošina mācību procesu ārpus izglītības iestādes.

Paldies ikvienam, kas iesaistās un atbalsta kopīgos pasākumus, vīrusa ierobežošanai!

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf