Sasniegumi 2012./2013. m.g

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāji

2012./2013. m.g.

N.p.k.

Izglītojamā   vārds, uzvārds

Klase

Pasākuma   veids

Iegūtā   vieta

Pedagoga   vārds, uzvārds

    

 1.  

Danija LAZDIŅA

9.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu bioloģijas olimpiāde.

Atzinība

Anita Migleniece

    

 1.  

Danija LAZDIŅA

9.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu ķīmijas   olimpiāde.

2.vieta

Anita Migleniece

    

 1.  

Danija LAZDIŅA

9.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  matemātikas olimpiāde.

Atzinība

Aija Bluķe

    

 1.  

Danija LAZDIŅA

9.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu konkurss cilvēka fizioloģijā „ Pazīsti savu organismu”.

2. vieta

Anita Migleniece

    

 1.  

Danija Lazdiņa

9.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu vizuālās   mākslas olimpiāde.

2.vieta

Kristīne Saule

    

 1.  

Danija Lazdiņa

9.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu vizuālās un vizuāli plastiskās    mākslas konkurss „Kur saulīte   rotājās”?

2.pakāpe

Kristīne Saule

    

 1. Da

Danija Lazdiņa

9.

Vizuāli un vizuāli   plastiskās mākslas konkurss „ Kur   saulīte rotājās” Pierīgas novadi.

2. pakāpe

Kristīne Saule

    

 1.  

Anete VASIĻJEVA

9.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu ķīmijas olimpiāde.

Atzinība

Anita Migleniece

    

 1.  

Anete VASIĻJEVA

9.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu latviešu   valodas un literatūras olimpiāde.

1.vieta

Eva Ozere

    

 1.  

Dāvids Pauls ANDRIKSONS

5.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  matemātikas olimpiāde.

Atzinība

Aija Bluķe

    

 1.  

Dāvids Pauls ANDRIKSONS

5.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  latviešu valodas un literatūras olimpiāde.

1.vieta

Gunda Latiša

    

 1.  

Dāvids Pauls ANDRIKSONS

5.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  informātikas olimpiāde.

Atzinība

Dace Babāne

    

 1.  

Rūdolfs ZUNDE

6.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  matemātikas olimpiāde.

Atzinība

Aija Bluķe

    

 1.  

Rūdolfs ZUNDE

6.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu jauno vides   pētnieku forums „ Skolēni eksperimentē”.

1.vieta

Anita Migleniece

    

 1.  

Maksims ŽBANOVS

6.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  latviešu valodas un literatūras olimpiāde.

3. vieta

Eva Ozere

    

 1.  

Jānis TRIBOCKIS

6.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  angļu valodas olimpiāde.

Atzinība

Aija Jakovļeva

    

 1.  

Jānis TRIBOCKIS

6.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  informātikas olimpiāde.

1.vieta

Dace Babāne

    

 1.  

Dāvids GILLS

7.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  matemātikas olimpiāde.

Atzinība

Aija Bluķe

    

 1.  

Dagnija SNIGIREVA

 

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  latviešu valodas un literatūras olimpiāde.

Atzinība

Eva Ozere

    

 1.  

Linda BRĒMERE

8.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  matemātikas olimpiāde.

3.vieta

Aija Bluķe

    

 1.  

Linda BRĒMERE

8.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  ģeogrāfijas olimpiāde.

Atzinība

Anita Migleniece

    

 1.  

Inga SALCEVIČA

9.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  matemātikas olimpiāde.

1.vieta

Aija Bluķe

    

 1.  

Laura GAILE

9.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  matemātikas olimpiāde.

1.vieta

Aija Bluķe

    

 1.  

Laura GAILE

9.

Valsts matemātikas 63. olimpiāde.

Atzinība

Aija Bluķe

    

 1.  

Laura GAILE

9.

22. Bībeles olimpiāde „ Bībeles svētki 2013”.

1.vieta

Aija Grīnberga

    

 1.  

Rūta MARTINOVA

5.

22. Bībeles olimpiāde „ Bībeles svētki 2013”.

1.vieta

Aija Grīnberga

    

 1.  

Ieva SKUJA

4.

22. Bībeles olimpiāde „ Bībeles svētki 2013”.

2.vieta

Aija Grīnberga

    

 1.  

Evita JUKŠA

9.

22. Bībeles olimpiāde „ Bībeles svētki 2013”.

3.vieta

Aija Grīnberga

    

 1.  

Luīze Annija ZALCMANE

8.

22. Bībeles olimpiāde „ Bībeles svētki 2013”.

3.vieta

Aija Grīnberga

    

 1.  

Annija JANNE JANNOVA

8.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  vizuālās    mākslas olimpiāde.

1.vieta

Kristīne Saule

    

 1.  

Annija JANNE JANNOVA

8.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  mājturības un tehnoloģiju olimpiāde.

1.vieta

Evija Slise

    

 1.  

Anna Elizabete GINKO

5.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  mājturības un tehnoloģiju olimpiāde.

2.vieta

Evija Slise

    

 1.  

Anna Elizabete GINKO

5.

22. Bībeles olimpiāde „ Bībeles svētki 2013”.

Atzinība

Aija Grīnberga

    

 1.  

Samanta JANSONE

6.

22. Bībeles olimpiāde „ Bībeles svētki 2013”.

Atzinība

Aija Grīnberga

    

 1.  

Endijs VĀRSLAVĀNS

4.

22. Bībeles olimpiāde „ Bībeles svētki 2013” – radošais priekšnesums.

Atzinība

Aija Grīnberga

    

 1.  

Laura GAILE

9.

22. Bībeles olimpiāde „ Bībeles svētki 2013” – radošais priekšnesums.

Atzinība

Aija Grīnberga

    

 1.  

Vokālais ansamblis – (6 dalībnieki),   kapteinis Mārtiņš Patjanko

 

22. Bībeles olimpiāde „ Bībeles svētki 2013” – radošais priekšnesums.

Atzinība

Edīte Eglīte

    

 1.  

Lāsma Madara BEDIKERE

8.

Ogres novada konkurss „ Iepazīsti Latvijas novadus! Zemgale”.

2.vieta

Daina Korsīte

    

 1.  

Lāsma Madara BEDIKERE

8.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  ģeogrāfijas olimpiāde.

3.vieta

Anita Migleniece

    

 1.  

Aleksandra ZUJEVA

6.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu jauno vides   pētnieku forums „ Skolēni eksperimentē”.

Atzinība

Anita Migleniece

    

 1.  

Aleksandra ZUJEVA

6.

22. Bībeles olimpiāde „ Bībeles svētki 2013”.

3.vieta

Aija Grīnberga

    

 1.  

Reinis LABANS

9.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu 9. klašu   dabaszinību konkurs „ Nāc un eksperimentēt sāc!”

1.vieta

Anita Migleniece

    

 1.  

Vokālais ansamblis – ( 8 dalībnieki),   Alise KUĢE

1.-4.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu vokālās mūzikas konkurss   „ Balsis 2013”.

2. pakāpe

Dace Babāne

    

 1.  

Vokālais ansamblis – (6 dalībnieki),   Ieva PAURIŅA

7.-9.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu vokālās mūzikas konkurss   „ Balsis 2013”.

1.pakāpe

Dace Babāne

    

 1.  

Samanta DOMBROVSKA

1.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu skatuves runas un   literāro uzvedumu konkurss.

3.pakāpe

Gunda Latiša

    

 1.  

Aleksandra ZUJEVA

6.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu skatuves runas un   literāro uzvedumu konkurss.

2.pakāpe

Gunda Latiša

    

 1.  

Rinalds ŠTAUERS

9.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu skatuves runas un   literāro uzvedumu konkurss.

2.pakāpe

Gunda Latiša

    

 1.  

Renāte ZARIŅA

7.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu konkurss „ Izzini un   saudzē vidi”.

1.vieta

Anita Migleniece

    

 1.  

Katrīna LAPSA

6.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu konkurss „ Izzini un   saudzē vidi”.

2.vieta

Anita Migleniece

    

 1.  

Ieva Pauriņa

8.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu konkurss „ Izzini un   saudzē vidi”.

2.vieta

Anita Migleniece

    

 1.  

Komanda (6dalībnieki) –   Mārtiņš PATJANKO

3.-4.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu skatuves runas un   literāro uzvedumu konkurss.

2.pakāpe

Kristīne Saule

    

 1.  

Simona IRANOVIČA

4.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu vizuālās un vizuāli plastiskās    mākslas konkurss „Kur saulīte   rotājās”?

Atzinība

Arta Neimane

    

 1.  

Komanda – 20 dalībnieki   (kapteinis Mārtiņš PATJANKO)

3.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu vizuālās un vizuāli plastiskās    mākslas konkurss „Kur saulīte   rotājās”?

1.pakāpe

Kristīne Saule

    

 1.  

Komanda – 20 dalībnieki   (kapteine – Justīne ŠMITE)

3.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu vizuālās un vizuāli plastiskās    mākslas konkurss „Kur saulīte   rotājās”?

2.pakāpe

Kristīne Saule

    

 1.  

Komanda – 6 dalībnieki   (kapteinis – Jānis TRIBOCKIS)

6.

Ikšķiles, Lielvārdes un   Ķeguma novadu vizuālās un vizuāli plastiskās    mākslas konkurss „Kur saulīte   rotājās”?

3. pakāpe

Aivars Birkmanis

    

 1.  

1.-4. klašu koris   „Saulespuķe” – 19 dalībnieki (kapteinis Kārlis LASMANIS)

1. – 4.

Ikšķiles, Lielvārdes,   Ķeguma novadu skolu koru skate.

2.pakāpe

Edīte Eglīte

    

 1.  

Komanda (4dalībnieki) –   kapteinis Rinalds ŠTAUERS

8.-9.

Latvijas Olimpiskā diena Ogrē.

3. vieta

Sanita Tauriņa

    

 1.  

Komanda( 12dalībnieki) –   kapteinis Anna Elizabete GINKO

4.-5.

Skolēnu sporta spēļu sacensības stafetēs  DROŠIE, VEIKLIE.

2.vieta

Sanita Tauriņa

    

 1.  

Komanda (10dalībnieki) –   kapteinis Rūdolfs FELDMANIS

4.-5.

Skolēnu sporta spēļu sacensības TAUTAS BUMBĀ.

2.vieta

Sanita Tauriņa

    

 1.  

Komanda(9dalībnieki) –   kapteinis Niks Alens BĒRZIŅŠ

6.-7.

Starpnovadu skolēnu Sporta spēļu sacensības   FLORBOLĀ.

1.vieta

Sanita Tauriņa

    

 1.  

Komanda (10   dalībnieki)-kapteinis Kristiāns ŠARIPO

8.-9.

Starpnovadu skolēnu Sporta spēļu sacensības   FLORBOLĀ.

3.vieta

Sanita Tauriņa

    

 1.  

Ernests ĀBOLS

3.

Ogres sākumskolas balvu   izcīņa 64 lauciņu dambretē.

1.vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Dārta STALTMANE

3.

Ogres sākumskolas balvu   izcīņa 64 lauciņu dambretē.

2. vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Gunārs GRIBUŠKA

4.

Bērnu un jauniešu centra   organizētais Ziemassvētku turnīrs 64 lauciņu   dambretē jauniešiem.

1.vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Gunārs GRIBUŠKA

4.

Rīgas skolu un interešu   izglītības iestāžu atklātais jauniešu   turnīrs dambretē „ Bolderājas kauss”.

2.vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Gunārs GRIBUŠKA

4.

Latvijas Kausa izcīņa   dambretē Liepupē.

3.vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Gunārs GRIBUŠKA

4.

V. Daņilova 1. Piemiņas   turnīrs 64 lauciņu dambretē.

3.vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Gunārs GRIBUŠKA

4.

Starpnovadu Skolēnu Sporta   spēļu sacensības DAMBRETĒ.

1.vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Gunārs GRIBUŠKA

4.

Latvijas  Jaunatnes čempionāts 64 lauciņu dambretē U-13 vecuma grupas zēniem

2.vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Gunārs GRIBUŠKA

4.

Latvijas čempionāts 100   lauciņu dambretē U-13 grupai   ātrspēlē

3.vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Gunārs GRIBUŠKA

4.

Latvijas čempionāta fināls   100 lauciņu dambretē U-13 grupai

2.vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Aiva ZVIEDRE

4.

Starpnovadu Skolēnu Sporta   spēļu sacensības DAMBRETĒ.

2. vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Nils UMULIS

4.

Ikšķiles, Ķeguma un   Lielvārdes starpnovadu  4. klašu matemātikas olimpiāde.

1.vieta

Arta Neimane

    

 1.  

Nils UMULIS

4.

Starpnovadu Skolēnu Sporta   spēļu sacensības DAMBRETĒ.

3. vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Komanda – 3 dalībnieki   (kapteinis Gunārs GRIBUŠKA)

3.-4.

LR skolēnu 66. spartakiādes   finālsacensībās dambretē U12 vecuma grupā zēniem.

3. vieta

Aivars Remesis

    

 1.  

Roberts MUKĀNS

9.

Starpnovadu Skolēnu Sporta   Spēļu Olimpiskā diena, ATSPOLES   SKRĒJIENS.

1.vieta

Sanita Tauriņa

    

 1.  

Komanda – 12 dalībnieki,   kapteinis Roberts MUKĀNS

8.,9.

Starpnovadu Skolēnu Sporta   Spēļu Olimpiskā diena, PRETSTAFETE.

3.vieta

Sanita Tauriņa

    

 1.  

Komanda – 8 dalībnieki,   kapteinis Jānis TRIBOCKIS.

6.,7.

Starpnovadu Skolēnu Sporta   Spēļu Olimpiskā diena, FLORBOLS.

3.vieta

Sanita Tauriņa

 

Direktores vietniece izglītības jomā                            Evija Slise