SASNIEGUMI 2016./2017.M.G.

TĪNŪŽU PAMATSKOLA

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāji

2016./2017. m. g.

 

N.p.k. Izglītojamā vārds, uzvārds Klase Pasākuma veids Iegūtā vieta/pakāpe Pedagoga vārds, uzvārds
1.       Emīls Suss 9. Matemātikas 9.-12. klašu olimpiāde 1.vieta Jeļizaveta Japina
2.       Amanda Patjnako 4. Starpnovadu izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta 1.pakāpe Irita Medne
3.       Reinis Ungurs 3. Novadu apvienības sākumskolas matemātikas olimpiāde 2.vieta Irita Medne
4.       Gunārs Gribuška 8. Starpnovadu matemātikas
67. olimpiāde 2. posms
1.vieta Jeļizaveta Japina
5.       Emīls Suss 9. Novadu apvienības ķīmijas
58. olimpiāde
1.vieta Anita Migleniece
6.       Krista Evita Damkevica 7. Novadu skolēnu sporta spēles DAMBRETĒ 1.vieta Kārlis Vīksne
7.       Gunārs Gribuška 8. Novadu skolēnu sporta spēles DAMBRETĒ 1.vieta Kārlis Vīksne
8.       1.Rūdolfs Feldmanis

2.Reinis Latišs

3.Sandis Nesaule

4.Ēriks Sarkisjans

5.Mārcis Eduards Zalcmanis

6.Emīls Suss

9. “Lāses Kauss 2017” volejbola sacensības 1.vieta Kārlis Vīksne
9.       Gunārs Gribuška 8. Novadu apvienības latviešu valodas un literatūras 8.-9. klašu olimpiāde 2.vieta Ieva Rasima
10.    1.Rūdolfs Feldmanis

2.Reinis Latišs

3.Ēriks Sarkisjans

4.Daniels Fedotovs

5.Artis Latišs

8.

9.

Skolu sacensības “Oranžā bumba” 2.vieta Kārlis Vīksne
11.    Anete Ance Auziņa 4. Novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiāde 1.-4. klasei 3.vieta Sigita Jonase
12.    1. Jānis Bērziņš

2. Rūdolfs Feldmanis

3. Reinis Latišs

4. Sandis Nesaule

5. Mārcis Eduards Zalcmanis

6. Ralfs Rinalds Bodnieks

9. Starptautiskās spēka vīru sacensības

“Lāčausis – 2016”

3.vieta Kārlis Vīksne
13.    Emīls Suss 9. Starpnovadu konkurss “Pazīsti savu organismu” 3.vieta Anita Migleniece
14.    Anete Ance Auziņa 4. Novadu apvienības sākumskolas matemātikas olimpiāde 3.vieta Jeļizaveta Japina
15.    Katrīna Stromidlo 8. Starpnovadu izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta 3.pakāpe Madara Muižniece
16.    Marija Suse 2. Starpnovadu izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta 3.pakāpe Agnese Ice
17.    Sāra Elizabete Gilla 3. Novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiāde 1.-4. klasei Atzinība Irita Medne
18.    1.-5. klašu koris

pārstāve Samanta Dombrovska

1.- 5. Novadu apvienības koru skate

 

2. pakāpe Edīte Eglīte
19.    (Komandu kopvērtējums)

Krista Evita Damkevica

7. 3. Rīgas skolēnu atklātais čempionāts

dambretē

2. vieta  
20.    Projekts “Sporto visa klase” 4. Projekta “Sporto visa klase” 2016./2017. m.g. kopsavilkums 2. vieta Sigita Jonase
21.    Dainis Krustiņš

Marks Filipsons

7.

8.

Starpnovadu konkurss

“Izzini un saudzē vidi”

3. vieta Anita Migleniece
22.    Artis Latišs 7. Starpnovadu konkurss

“Izzini un saudzē vidi”

1.vieta Anita Migleniece
23.    Māris Mārtiņš Ungurs 7. Starpnovadu konkurss

“Izzini un saudzē vidi”

Atzinība Anita Migleniece
24.    Amanda Patjanko 4. Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 1. pakāpe Irita Medne
25.    1. Rūdolfs Feldmanis

2. Reinis Latišs

3. Sandis Nesaule

4. Ēriks Sarkisjans

5. Mārcis Eduards Zalcmanis

6. Emīls Suss

7. Jānis Bērziņš

 

9. Skolēnu sporta spēles “Volejbols” 1. vieta Kārlis Vīksne

 

 

Direktora vietniece I.Seile