SASNIEGUMI 2018./2019.M.G.

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes Tīnūžu sākumskola

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 2018./2019.m.g.

olipmiādēs, konkursos, skatēs

         
Skolēna vārds, uzvārds Klase Pasākuma nosaukums Sasniegums Skolotāja vārds, uzvārds
Reinis Metlāns 1. Skatuves runas konkurss III pakāpe Zita Andersone
Odrija Lūsēna 3. Skatuves runas konkurss II pakāpe Aiga Staltmane-Vekša
Rūta Žukovska 4. Vizuālās mākslas olimpiāde 2.vieta Valda Sidorova
Sandijs Dombrovskis 4. Vieglatlētikas sacensības – tāllēkšana 1.vieta Dace Pauriņa
Vieglatlētikas sacensības – bumbiņas mešana 2.vieta
Hugo Šmits 4. Vieglatlētikas sacensības – bumbiņas mešana 1.vieta Dace Pauriņa
Kristiāns Oborenko 5. Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 3.vieta Kaspars Trencis
Reinis Ungurs 5. Matemātikas olimpiāde atzinība Judīte Saliņa
Anete Ance Auziņa 6. Latviešu valodas olimpiāde atzinība
1.-6.klašu koris 1.-6. Koru skate II pakāpe Edīte Eglīte