Tīnūžu sākumskola · 2022. gada 2. February

Tīnūžu sākumskola aicina pieteikt topošos 1.klases skolēnus ar elektronisko pieteikuma palīdzību.

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē notiek visu mācību gadu. Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt gan ierodoties iestādē klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski, sūtot aizpildītu iesniegumu pretendentiem  uz skolas e-pastu: tinuzusakumskola@ikskile.lv

Ārkārtas situācijas laikā pieteikumu iesniedz elektroniski, sūtot aizpildītu iesniegumu 1.klasei uz skolas e-pastu: tinuzusakumskola@ikskile.lv

Iesnieguma veidlapa pretendentiem : Iesniegums_registresanai_1_klase

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf