Tīnūžu sākumskola · 2022. gada 2. November

Tīnūžu sākumskola (reģ. nr. 40900017339) aicina pieteikties kandidātus apkopēja (profesijas kods 9112 01) vakancei

Informācija par sociālā pedagoga vakanci:

 • Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku;
 • Darba apjoms – 0,5 likmes.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt sociālā pedagoga pienākumus;
 • Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu;
 • Vienojoties, iespēja pildīt arī citus pienākumus.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes.

Atalgojums:

 • Darba samaksa par 0,5 likmēm – 472,50 EUR;
 • Veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika beigām.

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Sociālais pedagogs” līdz 2022. gada 21. novembrim:

Tālrunis informācijai: 29947407

Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf