Tīnūžu sākumskola · 2022. gada 9. February

Tīnūžu sākumskola (reģ. nr. 40900017339) aicina pieteikties kandidātus latviešu valodas skolotāja vakancei (profesijas kods 2341 02)

Informācija par vakanci:

 • Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku;
 • Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 14.03.2022.
 • Plānotā slodze – pilna slodze.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt latviešu valodas skolotāja pienākumus;
 • Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu;
 • Iespējami apmaksāti papildus darba pienākumi.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes;
 • Sadarbspējīgs COVID 19 sertifikāts.

Atalgojums:

 • Likme par 30 stundām 875.00 EUR;
 • Apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Latviešu valodas skolotāja vakancei” līdz 2022. gada 28. februārim

Tālrunis informācijai: 29947407

Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf