Tīnūžu sākumskola · 2022. gada 9. June

Tīnūžu sākumskola (Reģ. nr. 40900017339) aicina pieteikties kandidātus pirmsskolas izglītības skolotāja vakancei (profesiju klasifikatora kods – 2342 01)

Informācija par pirmsskolas skolotāja vakanci:

 • Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku;
 • Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – vienojoties.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt pirmsskolas izglītības skolotāja pienākumus.
 • Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes;
 • Spēja strādāt kolektīvā.

Piedāvājam:

 • Atalgojums – likme par 40 stundām 950.00 EUR;
 • Iespēju iegūt kvalitātes pakāpi;
 • Draudzīgu kolektīvu;
 • Pilnvērtīgi nodrošinātu materiāltehnisko bāzi;
 • Apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika.

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Pirmsskolas skolotāja vakancei” līdz 2022. gada 1. augustam.

Tālrunis informācijai: 29947407

Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa Papildu informācija par izglītības iestādi www.tinuzusakumskola.lv

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf