Tīnūžu sākumskola · 2022. gada 9. June

Tīnūžu sākumskola (reģ. nr. 40900017339) aicina pieteikties kandidātus sākumizglītības skolotāja vakancei (profesiju klasifikatora kods – 2341 02)

Informācija par sākumizglītības skolotāja vakanci:

 • Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • Pilna slodze;
 • Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – vienojoties.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt latviešu valodas un literatūras skolotāja pienākumus.
 • Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes.

Atalgojums:

 • Likme par slodzi 900,00 EUR;
 • Iespēja īstenot interešu izglītības programmu, kā arī pildīt bibliotekāra pienākumus.

Papildus informācija:

 • Veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika beigām;
 • Iespēja īstenot interešu izglītības pulciņa programmu.

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Sākumizglītības skolotāja vakancei” līdz 2022. gada 15. augustam:

Tālrunis informācijai: 29947407

Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa

Papildu informācija par skolu www.tinuzusakumskola.lv

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf