Tīnūžu sākumskola · 2022. gada 2. November

Tīnūžu sākumskola (reģ. nr. 4090017339) aicina pieteikties kandidātus skolas māsas vakancei (profesijas kods 2221 34)

Informācija par skolas māsas vakanci:

  • Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku;
  • Pilna slodze (40 stundas nedēļā).

Būtiskākie darba pienākumi:

  • Pildīt skolas māsas pienākumus, saskaņā ar darba pienākumu aprakstu;
  • Pildīt citus, amatam saistošus pienākumus, saskaņā ar iestādes vadības rīkojumiem.

Prasības:

  • Izglītība saskaņā ar ārstniecības jomu reglamentējošajiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Atalgojums:

  • Bruto darba samaksa pārbaudes laikā – 797,00 EUR, pēc pārbaudes laika līdz 996,00 EUR.
  • Pēc pārbaudes laika – veselības apdrošināšanas polise.
  • Darba tiesisko attiecību uzsākšana – vienojoties.
  • Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot, savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Skolas māsa” līdz 2022. gada 1. decembrim uz e-pastu: zane.abolina@ikskile.lv

Tālrunis informācijai: 29947407

Vairāk informācija par izglītības iestādi pieejama www.tinuzusakumskola.lv

Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf