Tīnūžu sākumskola · 2018. gada 16. November

,,Latvijas dzimšanas dienas svinības Muižiņā”.

Mazie Tīnūžu pirmsskolěni Muižiņā svinīgi atzīměja Latvijas 100. dzimšanas dienu. Par to, cik mūsu mazā Latvija ir bezgala skaista un mīļa mums visiem, liecināja gan běrnu skandinātie dzejolīši un dziesmas, gan neviltots prieks viņu acīs. Daudz laimes Latvijai vělěja gan lieli, gan mazi un světku izskaņā visi varěja baudīt gardu světku kliņğeri. Světku noskaņai mājās, mazie censoņi ir pašdarinājuši svečturīti. Lai skaisti, sirsnīgi un mīļi světki ik katrā mājā!

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf