Tīnūžu sākumskola · 2022. gada 15. September

Food Union pārsteigumu mūsu pirmklasniekiem!

Paldies, Food Union, par garšīgu pārsteigumu mūsu pirmklasniekiem!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=857924925172739&set=pcb.857925921839306
Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf