Klašu audzinātāji

Simona Erenfrīda / Evija Gudre  – Pīlādži

Laura Dāle / Vita Grebzde – Ozoli

Dace Grunte / Inita Brēķe – Lazdas

Ingūna Andersone / Laura Šmite – Kastaņi

Ilze Grauze /  Anete Ušacka-Pugačevska – Kļavas

Maija Bildere / Vita Linde – Liepas

Lauma Ozola  – 3.klases audzinātāja

Valda Sidorova – 2.klases audzinātāja

Dana Lidžus  – 1.a klases audzinātāja

Katrīna Dzene  – 1. b klases audzinātāja

Dace Pauriņa  – 5.klases audzinātāja

Sigita Flintere – 6.klases audzinātāja

Inga Šulca  – 4.klases audzinātāja