Kontakti

Adrese:  “Kalnliepas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV – 5015, Latvija
e-pasts – skola@tinuzusakumskola.lv

Papildus informāciju ir iespējams uzzināt pa tālruņiem:

Krustiņa Lāsma – lietvede

Tālrunis : 65068802

E-pasts : skola@tinuzusakumskola.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :

Pirmdienās: 8.30 – 12.00

Otrdienās: 12.30 – 16.00

Trešdienās: 8.30 – 12.00  

Ceturtdienās: 8.30 – 12.00

Piektdienās: 8.30 – 12.00

Dežurante

Tālrunis : 65068985, 28345431

Maksātāja nosaukums: Ogres novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs: 90000024455

Bankas konts: LV25TREL9800890740210

Bankas nosaukums: Valsts Kase

Bankas kods: TRELLV22

Pakalpojuma saņemšanas vieta

Tīnūžu sākumskola, Tīnūžu pagasts, Ogres novads,

LV-5015