Atbalsta personāls

Izglītības psihologs  Inese Platpīre

Tālrunis :  65068802

E-pasts : inese.platpire@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :

  • Pirmdienās no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00;
  • Trešdiena no plkst. 08.00 līdz plkst. 10.00.

Sociālais pedagogs  Arta Zverova

Tālrunis : 65068802

E-pasts :

Skolotājs logopēds  Iveta Šteinberga

Tālrunis : 65068802

E-pasts : ivetaskl@inbox.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :

  • Trešdienās no plkst.8.00 līdz plkst.09.00

Skolas māsa  Agnese Borisova

Tālrunis : 26698640

E-pasts :

Speciālais pedagogs  Iluta Nukša

Tālrunis : 65068802

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :

  • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz plkst.
  • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

Speciālais pedagogs  Elga Silvija Kalēja

Tālrunis : 65068802

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :

  • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00
  • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

Speciālais pedagogs  Ieva Finka

Tālrunis :  65068802

E-pasts :

Logopēds pirmskolā Laila Krievāne

Tālrunis : 65068802

E-pasts :

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :

Logopēds pirmskolā Zane Goldmane

Tālrunis : 65068802

E-pasts :

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :

Pedagoga palīgs skolā Lauma Ozola

Tālrunis : 65068802

E-pasts :

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :

Atbalsta komandas darbības reglaments