Skolas administrācija

Direktora vietniece  Oksana Grimaļuka – Nazarova

Tālrunis : 26536994

E-pasts : oksana.grimaluka-nazarova@tinuzusakumskola.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks : iepriekš piesakoties pa tālruni

Saimniecības vadītājs     Raimonds Slisis

Tālrunis : 26543295

E-pasts : raimonds.slisis@tinuzusakumskola.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks : iepriekš piesakoties pa tālruni