Tīnūžu sākumskola · 2023. gada 10. February

Par godu sveču mēnesim un sveču dienai “Pīlādžu” grupas bērni iepazinās ar bišu sveču vasku un radoši veidoja svecītes!

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf