Par skolu

Tīnūžu sākumskola

Skolas vadība:

Direktore : Zane Āboliņa

Skolas administrācija:

Direktora vietniece : Oksana Grimaļuka – Nazarova

Saimniecības vadītājs : Raimonds Slisis

Skolas vīzija: