Pedagogi

Apsītis Indulis – interešu izglītības skolotājs
Flintere Sigita – sākumizglītības skolotāja
Pauriņa Dace – sākumizglītības skolotāja, pirmsskolas izglītības sporta skolotāja
Lidžus Dana – sākumizglītības skolotāja
Dzene Katrīna sākumizglītības skolotāja
Sidorova Valda – sākumizglītības skolotāja
Ozola Lauma – sākumizglītības skolotāja
Habeka Brigita – sākumizglītības skolotāja
Linde Vita – pirmsskolas izglītības skolotāja
Šulca Inga – sākumizglītības skolotāja, bibliotekāre
Platpīre Inese – izglītības psihologs
Šteinberga Iveta – skolotāja – logopēds
Nukša Iluta – speciālās izglītības skolotāja
Kalēja Elga Silvija – speciālās izglītības skolotāja
Āboliņa Zane – direktore
Brēķe Inita – pirmsskolas izglītības skolotāja
Gudre Evija – pirmsskolas izglītības skolotāja
Grunte Dace – pirmsskolas izglītības skolotāja
Erenfrīda Simona – pirmsskolas izglītības skolotāja
Grimaļuka – Nazarova Oksana – direktores vietniece
Grebzde Vita – pirmsskolas izglītības skolotāja
Dāle Laura – pirmsskolas izglītības skolotāja
Goldmane Zane – pirmsskolas skolotāja – logopēds
Šmite Laura – pirmsskolas izglītības skolotāja
Bildere Maija – pirmsskolas izglītības skolotāja
Grauze Ilze – pirmsskolas izglītības skolotāja
Ušacka – Pugačevska Anete – pirmsskolas izglītības skolotāja
Piļka Evija – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja
Krustiņa Inga – pirmsskolas izglītības sporta skolotāja
Finka Ieva – speciālais pedagogs
Krievāne Laila – pirmsskolas skolotāja – logopēds