Eiropas Savienības Eiropas Solidaritātes Korpusa Brīvprātīgā darba partnerības projekts “Vienots atbalstam”

Biedrība “Nākotnes Tilts”, turpinot veiksmīgo līdzšinējo sadarbību ar Ikšķiles un Stopiņu novada pašvaldībām un tās pakļautībā esošajām iestādēm, ar šī gada 1. janvāri īstenos Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras apstiprinātu Eiropas Savienības Eiropas Solidaritātes Korpusa Brīvprātīgā darba partnerības projektu “Vienots atbalstam”
Nr.2018-1-LV02-ESC12-002383 un 2019.gadā uzņems 14 brīvprātīgos jauniešus no Eiropas Savienības un Eiropas Savienības partnervalstīm, kuri dažādos novadu bērnu un jauniešu ikdienas dzīvi, dalīsies ar savas kultūras pieredzi, iepazīs mūsu kultūru un kopā ģenerēs jaunas idejas, ko nākotnē kopīgi īstenot.

Brīvprātīgais darbs – veids, kā kļūt aktīvam, uzlabojot kompetences, līdzdarbojoties un veiksmīgāk iekļaujoties darba tirgū.

Projekts “Vienots atbalstam” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācijas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbilstību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.